IMPEL Logo

Sobivate sekkumiste valimine, 3. etapp

2014 - 2014

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Keskkonnainspektsioonide tõhususe parandamiseks ja keskkonnaalase acquis' rakendamise tõhustamiseks on käesoleva projekti eesmärk anda IMPELi liikmetele abivahend, mille abil valida sekkumisi vastavalt asjaoludele. Töövahend on välja töötatud ja katsetatud projekti 1. ja 2. etapis. Kolmanda etapi jooksul parandatakse iDEPENDi modelleerimisvahendit, määratakse kindlaks vastuvõttev ala ning teavitatakse laiemalt sõltuvuse modelleerimise ja tööriistakomplekti eeliseid.

Seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis (7. keskkonnaalane tegevusprogramm) on üheks peamiseks tegevussuunaks keskkonnaalaste õigusaktide tõhus rakendamine. Euroopa Komisjon avaldas 2012. aastal teatise keskkonnameetmete rakendamise parandamise kohta (COM (2012) 95), milles rõhutatakse kontrollide täiendavate lähenemisviiside kasutamist. Selle projekti esimeses etapis (2012) tutvustati täiendavate lähenemisviiside valiku hõlbustamiseks mudeli ehk teekaardi kontseptsiooni. Projekti teises etapis (2013) töötati välja ja katsetati tööriistakomplekt, mis võimaldab praktikutel ja poliitikakujundajatel valida vastavalt olukorrale õige sekkumiste kombinatsioon, et saavutada keskkonnaalaseid tulemusi või eesmärke. See hõlmas sõltuvuse modelleerimise vahendi iDEPEND kasutamist. iDEPEND võimaldab kasutajatel seada eesmärke (või tulemusi) ning koostada, kaardistada ja testida tegureid, millest eesmärgid (või tulemused) sõltuvad (sõltuvused). Projekti käigus koostati juhised selle kohta, kuidas kasutada sõltuvuste modelleerimist, et aidata valida sobivaid sekkumisi.

Projekti käesoleva etapi (3.) põhitegevused on:

  1. Sõltuvuste modelleerimise vahendi koostamine, mis põhineb iDEPENDil ja kajastab 2. etapis tehtud kasutajatestimist.
  2. Pakkuda juhiseid, kuidas valida sekkumisi, kasutades 2. etapis välja töötatud iDEPENDi.
  3. Esitada veebileht ja/või portaal, kus on: iDEPEND; sekkumiste raamatukogu; ja teave / tõendusmaterjal sekkumiste kasutamise kohta.
  4. Teavitada ja reklaamida IMPELi liikmetele ja teistele kasutajatele tööriistakomplekti.

Seotud failid/teave

 

 

Number: 2014/12 – Status: Lõpetatud – Period: 2014 - 2014 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter