IMPEL Logo

Kliima hädaolukorra katusprogramm

2021

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Kliima hädaolukorra väljakuulutamine (samuti kasvav teadlikkus plasti mõjust, bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest ja nüüd ka globaalse pandeemia mõjust & võimalik roheline taastumine) mõjutab põhjalikult poliitikat, seda, kuidas me reguleerime ja neid, keda me reguleerime.  Surve aidata kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele, süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele või rohelise taastumise toetamisele kasvab, kuid vaid vähestel reguleerivatel asutustel on õiged vahendid nende küsimuste lahendamiseks.  Käesoleva programmiga loodetakse neid probleeme lahendada, töötades välja vahendid ja lähenemisviisid, mida reguleerivad asutused saavad kasutada nende esilekerkivate väljakutsete lahendamiseks. Tehakse ettepanek koostada tööprogramm, mis hõlmab ajavahemikku 2021-2024.

Töö korraldatakse esialgu kuue teema alla, kuigi paljud neist valdkondadest on omavahel seotud, nii et eristamine on mõnevõrra meelevaldne.

  1. Reguleeriv asutus kui eeskuju;
  2. Partnerlustöö;
  3. Reguleeriv raamistik;
  4. Tehnoloogia;
  5. ja
  6. Käsitlused
.

Number: 2021/17 – Status: Käimasolev – Period: 2021 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter