IMPEL Logo

Keskkonnaalaste haldustrahvide arvutamiseks kasutatud meetodite võrdlus

2007

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Haldustrahvid on kättesaadavad peaaegu kõigile vastanud riikidele. Lähtudes sellest, et asjaomase haldusõigusliku raamistiku areng ja praegune olukord on ELi liikmesriikide vahel väga erinev, kohaldatakse haldustrahve erineva põhjenduse ja metoodikaga.

Ses projektis uuriti, millist metoodikat liikmesriigid kasutavad trahvide arvutamiseks.

Se uuris, millist metoodikat liikmesriigid kasutavad trahvide arvutamiseks.

Üldiselt kohaldatakse enamikus riikides muutuvaid haldustrahve, samas kui mõnes riigis on ka fikseeritud haldustrahvid. Kõigil juhtudel määratakse asjaomaste õigusaktidega kindlaks nende trahvide piirmäärad, enamasti sätestades ülem- ja alammäärad, mis on liikmesriigiti väga erinevad. Paralleelselt on haldustrahvid vastavalt juhtumile, asjaoludele ja praktikale eri vormides – määratletud. Haldustrahvid on võimalikud nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

Muutuvate haldustrahvide arvutamisel võetakse arvesse väga erinevaid tegureid. Mõnda neist kohaldatakse peaaegu kõigi liikmesriikide suhtes, kuna neid peetakse keskkonnarikkumiste hindamisel kõige olulisemateks ja esinduslikumateks.

 

Number: 2007/17 – Status: Lõpetatud – Period: 2007 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter