IMPEL Logo

Keskkonnalubade andmiseks õigesti tegutsemine

2016 - 2018

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Keskkonnainspektsiooni tsükkel (EIC) kirjeldab samm-sammult, kuidas keskkonnajärelevalveid tuleks planeerida ja mida inspekteerimise läbiviimisel arvestada. IMPEL kasutab EICi ka raamistikuna, millele teised IMPELi inspekteerimisalgatused saavad haakuda, et luua parem sidusus väljatöötatud vahendite vahel. Kuigi Euroopas on palju kogemusi keskkonnalubade andmisega, ei ole menetlust ise kunagi kirjeldatud samm-sammult juhendis. Selle tulemusel ei ole keskkonnalubade andmise menetluste osas võrdsed võimalused, puuduvad juhised uutele lubade andjatele ja IMPELi lubade andmise algatuste vaheline sidusus on väiksem.

Selle 3-aastase projekti ettepanek on järgmine: 1) koguda ja võrrelda menetlusi, mida hetkel kasutatakse
Euroopas, ning selgitada välja vajadused, 2) selle teabe põhjal töötab projektimeeskond välja juhendi, mis on piisavalt paindlik, et võtta arvesse Euroopa asutusi IED-lubade väljastamisel, 3) korraldada koolitusi IED-lubade andmise kohta ning teha kindlaks lüngad lubade väljastamise vahendite ja metoodika osas, et saaks algatada uusi IMPELi projekte.

Keskkonnalubade õigeks tegemiseks vaadeldakse lähemalt lubade ja inspekteerimise vahelist seost, selgitatakse välja huvitavad juhtumiuuringud ja parimad tavad Euroopas ning määratakse kindlaks ja kirjeldatakse samme, mida võiks kasutada lubade andmise menetlustes.

Töö lõpptulemuseks on samm-sammuline juhend lubade andmise kohta, hästi koolitatud lubade andmise ametnikud ja uute IMPELi algatuste kindlaksmääramine lubade andmise projektide jaoks.

Doing the right things for Permitting (õiged asjad lubade andmise kohta) vaatleb lähemalt lubade andmise ja kontrollimise vahelist suhet, tuvastab huvitavaid juhtumiuuringuid ja parimaid tavasid Euroopas ning tuvastab ja kirjeldab samme, mida võiks kasutada lubade andmisel ja kontrollimisel.

Seotud failid/teave

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Lõpetatud – Period: 2016 - 2018 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter