IMPEL Logo

Heitkogustega kauplemine

2004 - 2007

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Emissioonidega kauplemise alase töö (I – III etapp) eesmärk oli viia kokku erinevad rakendamisega seotud reguleerivad asutused ja organid ning mõista lähenemisviiside erinevusi ja nende võimalikku mõju süsteemi toimimisele. Võimaluse korral peaks see viima toimimistavade ühtlustamiseni ja seega süsteemi toimimise ühtlustamiseni.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Lõpetatud – Period: 2004 - 2007 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter