IMPEL Logo

Täitemeetmed

2015 - 2018

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekt "Täitemeetmed" loodi järgmistel põhjustel:

  • Kompetentsed asutused väljendasid vajadust ametliku projektiraamistiku järele, et integreerida täitmiskontrollid oma riikides;
  • rahvusvaheline koostöö on oluline rahvusvaheliste keskkonnaprobleemide lahendamiseks; ja
  • Tõhusaks kontrollikorraks on vaja säilitada ja laiendada valdkonna täiturite võrgustikku, et see hõlmaks kõiki liikmesriike.

Eraldamismeetmete projektisarjad on juba mõnda aega moodustanud IMPEL-TFS klastri praktilise tegevuse aluse. Euroopa Komisjon peab projekti tulemusi ja andmeid väga oluliseks ning neid kasutati hiljuti jäätmesaadetiste määruse (660/2014) läbivaatamisel tehtud mõjuhinnangus. Ka UNEP on kasutanud andmeid ja juhiseid oma töös ja aruannete koostamisel. Interpol on samuti toetunud projektile oma tegevuse elluviimisel.

Projekti eesmärgid on järgmised:

  • Töö selle nimel, et kõikides liikmesriikides toimuks piisav kontroll ja et kõigis ELi väljumiskohtades oleks ühtne jõustamise tase
  • Soodustada kohapealseid kontrolle laadimiskohtades ja julgustada kontrollimisel hällist hauani lähenemisviisi, et vähendada ebaseaduslikke vedusid
  • Kontrollida jäätmete sihtkohta ja nende töötlemist sihtkohas Euroopas või väljaspool Euroopat;
  • Soodustada kergesti kättesaadavat Euroopa jõustamisprojekti kõigile koostööle, samuti teiste reguleerivate asutustega, nt.g. politsei ja tolliga;
  • Tuvastada ebaseaduslikke vedusid ja hoida ära tulevasi vedusid tõhusa teavitamise ja juhendamise abil;
  • Elukorras oleva ebaseadusliku veo järel tagasivõtmise hõlbustamine ja,
  • näidata, et liikmesriigid võtavad jäätmesaadetiste määruse jõustamist tõsiselt.

Seotud failid/teave

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2018 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter