IMPEL Logo

Keskkonnakaitsealase õiguskaitse võrgustike konverents

2017

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Tuginedes 12.-13. mail Utrechtis toimunud väga edukal 2016. aasta võrgustike konverentsil saadud hoogu, on käesolevas pädevusraamistikus esitatud plaan edasi minna kohtunike (EU FJE), prokuröride (ENPE) ja politsei (ENVI CrimeNet) võrgustikega loodud partnerluste arendamisel.

See eesmärk on:
1. Edasi arendada sidemeid ja partnerlussuhteid peamiste õiguskaitseahela osalistega ning,
2. Keskenduda kahele "problemaatilisele" teemavaldkonnale juhtumiuuringu ja koostöö tegemiseks: jäätmed ja looduskaitse.

Konverentsi ettepanekus keskendutakse siis jäätmeid ja looduskaitset käsitlevate õigusaktide rakendamise ja jõustamise problemaatilisele väljakutsele. Konverentsil süvendataks neid teemasid, korraldades palju rohkem praktilisi juhtumiuuringute töötubasid. Eesmärgiks on tuua esile juhtumiuuringud heast koostööst ja parimatest tavadest lubade andjate/inspektorite, prokuröride, kohtunike ja politseiametnike vahel. Me tutvustame saadud õppetunde ja juhtumiuuringuid, kus asjad oleksid võinud olla paremad, ning samuti seda, mida me kõik saame teha, et parandada keskkonnakaitset. Erilist rõhku tuleks konverentsi istungitel pöörata sidemetele ja teabevahetusele iga ahela osa vahel.

Üldiselt on võrgustike parem ja põhjalikum koostöö selge eesmärk ja sihiks, kuna nad suhtlevad omavahel paremini ja teevad struktureeritumalt koostööd, mis annab lisavõimaluse, et tulevikus saaks ühisprojekte viia läbi korrapärasemalt.

Kohased failid/teave

 

 

Number: 2017/25 – Status: Lõpetatud – Period: 2017 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter