IMPEL Logo

ELi ja Aafrika koostöö

2009 - 2012

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

2008. aasta veebruaris allkirjastas IMPEL vastastikuse mõistmise memorandumi Baseli konventsiooni sekretariaadiga. Selle vastastikuse mõistmise memorandumi raames leppisid IMPEL TFS ja SBC kokku, et teevad koostööd SBC projekti "E-jäätmed Aafrikasse" 4. komponendi raames. Selle 2009. aastal käivitatud projekti eesmärk on anda Lääne-Aafrikale ja teistele Aafrika riikidele vahendid, et nad suudaksid lahendada tööstusriikidest pärit e-jäätmete impordi kasvavat probleemi ja seeläbi kaitsta kodanike tervist. Projektil on 4 komponenti:

1) uuring Benini, Côte d’Ivoire'i, Ghana, Libeeria ja Nigeeria e-jäätmevoogude kohta

2) Benini, Ghana ja Nigeria e-jäätmete riiklik hindamine

3) Sotsiaalmajanduslik uuring e-jäätmete kohta Nigeerias koos Aafrika VKEde ja Euroopa ringlussevõtuettevõtete vahelise rahvusvahelise koostöö teostatavusega. Sama uuring viiakse läbi ka Ghanas.

4) IMPELi juhitav jõustamisprogramm Beninis, Egiptuses, Ghanas, Nigeerias ja Tuneesias, mille eesmärk on takistada ebaseaduslikku eksporti Euroopast Lääne-Aafrikasse. Programm koosneb kahest koolitusseminarist Euroopas ja ühest igas viies riigis.

Seeria raames viidi läbi rida seminare ja koolitusi.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Lõpetatud – Period: 2009 - 2012 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter