IMPEL Logo

Head tavad looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi tegevuskava rakendamisel

2018

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi tegevuskava rakendamine nõuab laialdast toetust mitte ainult ELi institutsioonidelt, vaid ka ELi ametitelt – Europolilt ja Eurojustilt –, liikmesriikidelt ja nende asjaomastelt ametitelt, ELi delegatsioonidelt, liikmesriikide saatkondadelt kolmandates riikides.

Selle IMPEL-projekti eesmärk on analüüsida erinevaid häid tavasid, kuidas rakendada ELi vahendeid looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemiseks, ning koostada suunised, mida saavad jagada ja kasutada kõik liikmesriigid.

Projekti üldeesmärk on koostada ELi liikmesriikide rakendusasutuste tuumikrühmale suunised, mis võimaldavad neil edukalt võidelda eluslooduse salakaubaveo probleemiga.

See hõlmab:

  • Lahenduste vahetamine seoses rakendusprobleemidega;
  • Eluvõimalike vahendite rakendamise ja tõlgendamise hõlbustamine;
  • Koondkontrollide läbiviimine;
  • Webirakenduste arendamine;
  • Identifitseerida rakendamislüngad;
  • Ülesvaate andmine Euroopa eri riikide lähenemisviisidest;
  • Vaimaldada koostööd nõuete täitmise ahelas osalejate vahel, ka rakendusprobleemide ühtsete lahenduste määratlemisel.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Käimasolev – Period: 2018 – Topic: Looduskaitse - Tags:

Subscribe to our newsletter