IMPEL Logo

IMPEL - Aasia koostöö

2011 - 2013

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

IMPEL TFS juhtkomitee liikmed osalevad igal aastal ohtlike jäätmete ebaseadusliku piiriülese veo tõkestamise Aasia võrgustiku ja kemikaalide ja jäätmete piirkondliku jõustamisvõrgustiku (REN) seminaridel.

Seminaride teemad on tavaliselt seotud e-jäätmete ja ESMiga, riiklike ajakohastatud teabega jõustamistegevusest seoses hiljuti kehtestatud ja hiljuti muudetud ohtlike jäätmete määrustega, piiriülese liikumise statistika, ebaseaduslikud juhtumid ning ohtlike jäätmete ringlussevõtu ja ESMiga seotud asjakohased poliitikameetmed. Samuti arutatakse riikide raskusi seoses avastatud ebaseaduslike piiriüleste vedude tagasivõtmisega.

IMPELil on oluline roll arutelus selle üle, kuidas parandada võrgustike vahelist koostööd, ning ta tutvustas osalejatele Basecampi kasutamist ja eeliseid ning hiljuti kehtestatud kontrolli- ja teabevahetusmenetlusi. Mõned riigid, näiteks Indoneesia ja Singapur, väljendasid huvi osaleda ühises kontrollimisprojektis. Otsustati, et järgmisel seminaril peaks tagasivõtmise küsimus olema ühine jõupingutus.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Lõpetatud – Period: 2011 - 2013 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter