IMPEL Logo

IMPELi võrgustiku konverents 2018

2018 - 2018

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Kui kaks aastat järjest oli IMPEL korraldanud ELi võrgustike konverentse (2016 Utrecht ja 2017 Oxford), tunnistas ta vajadust korraldada spetsiaalne konverents võrgustiku, 5 ekspertrühma ja nende liikmete töö, edusammude ja edasiste sammude kohta; eelkõige seoses Euroopa Komisjoni algatusega "Environmental Compliance Assurance Initiative".

Kui kaks aastat järjest oli IMPEL korraldanud ELi võrgustike konverentse (2016 Utrecht ja 2017 Oxford).

Konverentsi eesmärk on:

 • esitada IMPELi seisukoha/eesmärkide dokumendi ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018)
 • rakendamise hetkeseisu.
 • Kasvatada IMPELi (strateegilist) liikmeskonda
 • .
 • Promoteerida ja levitada IMPELi’tulemusi ja tulemusi
 • Diskuteerida ja esitada mitmeaastane strateegiline koolitus- ja suutlikkuse suurendamise programm, mis hõlmab peamisi valdkondi, mis on tuvastatud rakendamise puudujääkidena ja vajadustega
 • Diskuteerida kooskõlastatud ELi-üleseid jõustamismeetmeid eri teemadel
 • Teavitada sidusrühmi ja strateegilisi partnereid, kes tegutsevad nõuete täitmise ahelas, ning viia need kooskõlla
 • .
 • Näidata uuenduslikke uusi vahendeid ja meetmeid, mis toetavad IMPELi liikmeid nende töös ja vastutuse täitmisel
 • Soodustab parimate tavade, juhtumiuuringute ja oskusteabe jagamist

Konverentsil pakutakse ka 5 eksperdirühmale võimalust pidada oma koosolekut konverentsile järgnevalt.

Konverentsil on ka 5 eksperdirühma koosolekut.

Tulemused ja väljundid:

 • Saada liikmete’ panus esitatud meetmetele ja edasistele viisidele, et suurendada ja tagada keskkonnanõuete täitmist.
 • Kõrgendatakse IMPELi profiili liikmete, sidusrühmade, partnerite ja väliselt
 • .
 • Koolituse ja suutlikkuse suurendamise mitmeaastase programmi raamistik, sealhulgas valdkonnad, vajadused, vahendid ja koolituskavad, rahastamine, ressursid
 • Ettepanekud kogu ELi hõlmavate ühiste kontrollimeetmete kohta ja nende rakendamise viisid

Seotud failid/teave

 

Number: 2018/21 – Status: Lõpetatud – Period: 2018 - 2018 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter