IMPEL Logo

IMPEL jätkusuutlikkuse tagamiseks

2022

Käimasolev

Projekt "IMPEL jätkusuutlikkuse eest - tervenda maailma" on saada ülevaade IMPELi võrgustiku huvist jätkusuutlikkuse hariduse teemal. 

Prioriteetne eesmärk oleks luua ekspertide võrgustik, kes töötavad koos jätkusuutlikkuse keskkonnahariduse rakendamisel viited Euroopas kogu hariduskogukonna ja kodanikuühiskonna jaoks üldiselt, mida hakatakse nimetama elukestvaks hariduseks.

Kui eelmises sisse põimitud eesmärgid:

  • Koostöö, et viia keskkonnasäästlikkuse alane keskkonnaharidus klassiruumist väljapoole, ehitades sildasid kliimakriisi ajal, et laiendada kogukonna jõupingutusi tõhusate muutuste suunas.
  • Keskkonnasäästlikkuse alase õppega seotud ressursside, materjalide ja uuringute väljatöötamine ja jagamine, heade tavade näidete tuvastamine, registreerimine ja jagamine, sealhulgas olemasolevate veebiplatvormide kaudu, ning hariduse ja keskkonnasäästlikkuse alal tegutsevate riiklike ja muude organisatsioonide võrgustike toetamine formaalse ja mitteformaalse hariduse ja koolituse valdkonnas.

Projekt on orienteeritud sellele, kuidas IMPEL saab oma projektide tulemuste kaudu anda sisendeid ülikoolide, kutseõppe, keskkoolide ja isegi kõige varasemate keskkonnahariduse valdkondade (väikelaste, alg- ja keskhariduse) haridusvaldkondadesse, toetades formaalse, mitteformaalse ja informaalse keskkonnahariduse sektori muutmist uue jätkusuutlikkuse kultuuri suunas ning kasutades keskkonnaharidust, et tegeleda kliimamuutuste praeguste inimtekkeliste mõjude, näiteks ilmastikuga seotud katastroofide ja kliima ebaõiglusega, ning luua ja tasakaalustada samas uut tulevikumaailma.

Võrgustikus töötataks järgmise kaheksa konkreetse valdkonnaga, keskendudes peamiselt ülikoolile, kutseõppele ja täiskasvanuharidusele (suunatud erinevatele kutseühendustele): Varajane lapsepõlv, algkool, keskkool, keskkool, kutsekoolitus, ülikool, mitteformaalne haridus ja täiskasvanuharidus.

Projekt on kooskõlas komisjoni strateegiaga, mis on esitatud komisjoni 14. jaanuari 2022. aasta soovituse ettepanekus keskkonnasäästliku õppimise kohta, milles esitatakse üksikasjad uue Euroopa pädevusraamistiku kohta, mis aitab kaasa kliimamuutuste ja säästva arenguga seotud teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamisele. Lisaks kohustub ta koostöös liikmesriikidega muu hulgas välja töötama ja vahetama tugimaterjale ning hõlbustama heade tavade vahetamist. 

Sellepärast on ka IMPELil põhjust selle projektiga tegelemiseks: "koos suudame seda teha".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Käimasolev – Period: 2022 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter