IMPEL Logo

IMPELi keskkonnainspektsiooni käsiraamat

1998 - 1999

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Keskkonnainspektsiooni IMPELi võrdlusraamatu eesmärk on anda Euroopa Liidu keskkonnainspektorite käsutuses olev töövahend. See on mõeldud peamiselt välisinspektoritele, kuid võib olla kasulik ka tipp- ja keskastme juhtkonnale.

Number: 1999/02 – Status: Lõpetatud – Period: 1998 - 1999 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter