IMPEL Logo

IMPEL-TFS riiklike kontaktpunktide parimate tavade koosolekud

2007

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Rahvusvaheline koostöö ja kooskõlastamine on väga oluline Euroopa jäätmesaadetiste määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 kohaselt. Varasemad ja käimasolevad IMPEL-TFS (TransFrontier Sjäätmesaadetised) projektid näitasid, et on oluline teha koostööd pädevate asutustena. ELi jäätmesaadetiste määruse jõustamise puudujääk on endiselt tõsine.  Koostöö parandamiseks ja jõustamise ühtlustamiseks on vaja tihedat kontakti Euroopa täitevasutuste vahel. See projekt hõlbustab teabe ja kogemuste, juhtumiuuringute, tõlgenduste ja inspekteerimisviiside arutelu TFS riiklike kontaktpunktide vahel.

Ettevõttele  iga-aastaste parimate tavade kohtumiste eesmärk on:

  • teabe, töömeetodite, juhtumiuuringute ja kogemuste vahetamine;
  • teavitada osalejaid uutest arengutest;
  • tugevdada WSR 1013/2006 jõustamisega seotud riiklike kontaktpunktide võrgustikku
  • .

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Käimasolev – Period: 2007 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter