IMPEL Logo

Rakendamise väljakutse 2021

2021

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

IMPEL on viimastel aastatel läbi viinud mõned sarnased uuringud, mis on andnud palju kasulikku teavet.  Olukord on aga dramaatiliselt muutunud, kuna paljud riigid on kuulutanud välja kliimaga seotud hädaolukorra, teadlikkus plastikust ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine maailmas on tohutult kasvanud.  Olukorda on oluliselt halvendanud käimasolev COVID-19 pandeemia, mis on märkimisväärselt rööbastelt välja viinud regulatiivsed programmid ja mõjutab lõppkokkuvõttes avaliku sektori eelarvet ja nende rahalisi vahendeid, kes peavad järgima keskkonnaalaseid õigusakte. See töö on vajalik, et täielikult kindlaks teha ja kvantifitseerida need esilekerkivad probleemid ning püüda välja tuua võimalused ja lahendused reguleerivate asutuste toetamiseks. Töö annab ka otsest teavet mitmeaastase strateegilise kava koostamiseks alates 2022. aastast.

Projekti soovitud tulemus on saada hea ülevaade pakilistest probleemidest, et leida võimalikud lahendused reguleerivate asutuste kogukonna toetamiseks.

; Töö annab ka otsest teavet mitmeaastase strateegilise kava koostamiseks alates 2022. aastast.

Number: 2021/18 – Status: Lõpetatud – Period: 2021 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter