IMPEL Logo

iDepend otsustamise tugivahend iDepend rakendamine

2015 - 2015

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Keskkonna, ettevõtluse ja reguleerimise keeruline ja üksteisest sõltuv olemus tähendab, et tavapärased meetodid keskkonnariskide analüüsimiseks ja sobivate "vastumeetmete" või "sekkumiste" valimiseks ei pruugi olla tõhusad.

Projekt "Asjakohaste sekkumiste valimine" on välja töötanud praktilise vahendi reguleerijatele, inspektoritele ja inspektoritele, et aidata neil teha õigeid sekkumiste valikuid ning jagada häid tavasid ja kogemusi.

2013. aastal määrati projekti raames kindlaks veebipõhine (veebipõhine) otsustamise abivahend iDepend, mis aitab praktikutel valida, kasutada ja hinnata sekkumisi. Seejärel tehti koostööd selle vahendi omanike Cambrensisega, et töötada välja IMPELi liikmetele mõeldud funktsioonide "pakett" - "IMPEL iDepend".

See vahend aitab keskkonnapraktikutel teha õigeid otsuseid ja valida sekkumisi mis tahes otsustustasandil alates riiklikust poliitikast kuni kohaliku kohapealse reguleerimiseni. See võib olla eriti kasulik otsuste tegemisel suutlikkuse suurendamise kohta, mis sõltuvad erinevatest asjaoludest. Näiteks aitab see kujundada regulatiivset korda ja valida sekkumisi vastavalt riiklikele ressurssidele ja kultuurile. Või aidata tuvastada "probleemsed" valdkonnad, kus olemasolevad režiimid ja sekkumised ei toimi nii, nagu on ette nähtud.

Seotud failid/teave

 

iDepend Modelling Tooltoimetaja Duncan Giddens

 

Number: 2015/18 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2015 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter