IMPEL Logo

IPPC-sigakasvatusrajatiste lubade andmise ja kontrollimise parandamine praktiliste juhiste väljatöötamise kaudu

2009 - 2013

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

2009. aastal viidi läbi IMPELi liikmesriikide IPPC-sigakasvatusrajatiste lubade andmise ja kontrollimise võrdlusprogramm (I etapp). Projekt keskendus viiele põhiküsimusele: sõnniku ladustamine, sõnniku laotamine, loomapidamissüsteem, õhupuhastussüsteemid ja lõhna hindamine. Projekti eesmärk oli 2009. aastal õppida üksteiselt, vahetada kogemusi ja tuvastada häid tavasid.

Projekt näitas, et IMPELi liikmesriikide pädevad asutused reguleerivad seakasvatusettevõtteid väga erinevalt. See kehtib nii IPPC-direktiivis (nüüd tööstusheite direktiiv) sätestatud künnisest kõrgemate kui ka madalamate käitiste kohta. Näiteks on olemas mitmesugused süsteemid sõnniku ladustamise ja loomade pidamise kohta. Liikmesriikide väljastatud IPPC-lubade üksikasjalikkus on erinev. Inspekteerimiste intensiivsus ja sagedus on erinev. Samuti on ilmnenud, et meetmetel on mitte harva negatiivne mõju, näiteks sõnnikuhoidlatest lekkimine.

Projektiaruandes jõuti järeldusele, et oluline on edasine teabevahetus IMPELi liikmete vahel ning soovitav oleks praktiliste juhiste väljatöötamine lubade koostajatele ja inspektoritele. Seda tehti projekti II ja III etapis.

Seotud failid/teave

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Lõpetatud – Period: 2009 - 2013 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter