IMPEL Logo

INSPECT-CEM - keskkonnajärelevalve suunised tsemendiklinkritööstusele

2007 - 2009

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Semendi tootmisprotsess on keeruline tööstuslik tegevus, mis võib potentsiaalselt mõjutada keskkonda suure mõjuga. Erinevad kogemused ja teadmised on näidanud, et ainult korstnaheitmete seire ei ole tõhus kontrollistrateegia; oluline on rakendada integreeritud kontrollimeetmeid, mis võtavad arvesse ka tootmisprotsessi ja kasutatud tehnoloogiaid, kuna stabiilne ja kontrollitud protsessijuhtimine on esimene garantii nõuetele vastavuse tagamiseks.

Selle projekti eesmärk oli fikseerida ja kirjeldada praegust oskusteavet tsemenditehaste keskkonnakontrolli osas; selle eesmärk on pakkuda kontseptuaalset lähenemist ja operatiivset vahendit inspektoritele, kes peavad sellistes tehastes keskkonnakontrolli teostama.

Aruande esimene osa keskendub tsemendiklinkri tootmisest tulenevate võimalike keskkonnaohtude kirjeldamisele, et selgitada kõige asjakohasemad küsimused, mida amet peab kontrollima.

Raporti teine osa on tsemenditehaste inspekteerimise juhendi kirjeldus; see on tuletatud aruande esimeses osas tehtud kaalutlustest; see järgib keskkonnajärelevalve miinimumkriteeriumide soovituse põhiprintsiipe ja püüab määratleda miinimumkriteeriumid keskkonnajärelevalve planeerimiseks ja läbiviimiseks, et aidata uutel inspekteerimisasutustel parandada oma konkreetseid oskusi ja üldiselt viia need kontrollid ELi liikmesriikides, sealhulgas kandidaatriikides, ühtsemale tasemele.

Eeskätt kaks küsimust on osutunud kõige olulisemaks keskkonnamõjuks tsemenditööstuses: õhuheitmed ja jäätmete kasutamine.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Lõpetatud – Period: 2007 - 2009 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter