IMPEL Logo

INSPECTAN: Keskkonnainspektsiooni suunised parkimistööstusele

2004 - 2005

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Käesolev aruanne on koostatud küsimustiku tulemuste põhjal, mida arutati 2004. aasta oktoobris ja 2005. aasta juunis toimunud kohtumistel. Arutelu keskendus majandusele; tootmisprotsessidele; seadustele ja eeskirjadele; kontrollimenetlustele. Aruanne on mõeldud abivahendina avalik-õiguslikele asutustele, kes tegelevad kontrolli ja järelevalvega parkimistööstuse üle. Sel eesmärgil koondab see mitme Euroopa naha- ja parkimistööstuse valdkonna kogemusi.

Number: 2004/14 – Status: Lõpetatud – Period: 2004 - 2005 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter