IMPEL Logo

Looduslike seente ühine võrgustik (JoNeF)

2023

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Viimastel aastatel on hakatud üha enam teadvustama vajadust integreerida seened (makroseened) Euroopa keskkonnapoliitikasse võrdselt loomade ja taimedega, et kaitsta neid nende looduslikes elupaikades. 

Sellest hoolimata keskenduvad Euroopa keskkonnaalased õigusaktid praegu taimede ja loomade kaitsmisele, jättes välja seened, mis on maismaa elupaikade olulised komponendid. Lisaks saab makroseeni kasutada indikaatoritena metsade ja muude maismaaelupaikade keskkonnatingimuste kirjeldamiseks. 

Selle lünga täitmiseks tuleks seened kaasata õigusloome- ja otsustusprotsessidesse ning kaitse- ja keskkonnaalgatustesse, et luua kõikehõlmav kaitsestrateegia. 

Selles kontekstis on esimene samm koguda olemasolevaid andmeid makroseente kohta ELis ning kehtestada ühised loendus-/seireprotokollid ja standardid, nagu need on olemas ka taimede ja loomade puhul. 

Me usume, et on väga oluline, et keskkonnaasutused koordineeriksid neid tegevusi, jätmata seda ainult ühenduste, eraettevõtete ja ülikoolide kätte. 

Projektitöö üldine eesmärk on toetada: 

  • Kehtivate Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide kohaldamisala laiendamine seentega seoses elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse seire ning metsade kaitsmise/taastamine 
  • Seente lisamine elupaikade direktiivi lisasse 
  • Makroseente seire ELi andmebaasi platvormi väljatöötamine 

Projekti esimese etapi (ajavahemikul juuli 2023 - detsember 2024) oodatavad tulemused on makroseente loenduse ja seire ELi ühised standardid ja protokollid. 

JoNeF küsimustikupõhine küsitlus

Palume teil täita allpool esitatud IMPEL-projektiga JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi) seotud veebipõhine küsimustik.

JoNeF küsimustik/ 1. osa

JoNeF küsimustik/ 2. osa

Küsimustikupõhise JoNeF-uuringu eesmärk on koguda, võrrelda ja analüüsida teavet ja andmeid Euroopa makroseente kaitse ja andmete kogumise kohta.

Küsimustikule saavad vastata JoNeF projekti liikmed ja mükoloogiaeksperdid, kes ei ole aktiivsed liikmed.

Küsimustiku esitamise tähtaeg on 26. november 2023.


Küsitluse tähtaeg on 26. november 2023.

Number: – Status: Käimasolev – Period: 2023 – Topic: Looduskaitse - Tags:

Subscribe to our newsletter