IMPEL Logo

Teadmiste ja teabe programm

2022

Käimasolev

Viimastel aastatel on IMPEL ja Euroopa Komisjon avaldanud oma seisukohad suutlikkuse suurendamise kohta ning sellest tulenevalt on erinevad IMPELi projektid võtnud initsiatiivi, et arendada oma ideid, kuidas toetada oma liikmeid nende poolt pakutavate toodete rakendamisel.

Suutlikkuse suurendamine on üks IMPELi peamisi prioriteete ning viimase kahe aastakümne jooksul on välja töötatud mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas metoodikaid ja juhiseid. IMPELi liikmete toetamine erinevate tegevuste kaudu, nagu näiteks välja töötatud vahendite praktilise kasutamise alane koolitus ning töötoad ja seminarid, on tavapärane tava. 

IMPELi projekt "Capacity-building and Training" (2019-2021) eesmärk oli töötada järjepidevama, kõikehõlmava ja integreeritud lähenemisviisi kaudu välja mitmeaastane strateegia ja mitmeaastane tööprogramm, mis ühendab paremini IMPELi liikmete ja teiste oluliste osalejate vajadusi vastavusahelas. 

Teadmiste ja teabe programm (KIP) on tõestusprojekt, mille eesmärk on näidata suutlikkuse suurendamise ja koolituse väärtust. KIPi eesmärk on pakkuda teabematerjale, vahendeid ja koolitustegevusi.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Käimasolev – Period: 2022 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter