IMPEL Logo

Regulatiivsete vahendite kaardistamine

2016

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Reguleerimisvahendid ei ole üldtuntud ega täielikult arusaadavad tervikuna, sest reguleerimispraktika on kiiresti muutunud ja tehnoloogia on arenenud. Käesoleva projekti eesmärk on kindlaks teha peamiselt Euroopas, kuid ka mujal maailmas kasutatavad tavad (küsimustike ja kirjanduse otsingu abil), et neid saaks kaardistada vastavusspektri alusel. See parandab kõigi reguleerivate asutuste arusaamist, mis võimaldab neil neid uusi vahendeid ja tavasid asjakohaselt koos rakendada, et aidata kaasa nõuetele vastavuse tagamisele.

Kõigi reguleerivate asutuste eesmärk on saavutada oma reguleeritud tegevuskohtade 100% vastavus nõuetele, kuid ükski neist ei ole seda saavutanud.  Traditsioonilised tavad, nagu inspekteerimine, on meie tööriistakomplekti selgroog, kuid isoleeritult ei ole nad suutnud meie eesmärki saavutada. Milliseid täiendavaid vahendeid saame lisaks inspekteerimisele kasutada, et saavutada utoopia? Ettepanek on koguda näiteid tavade kohta ja kaardistada nende kasutamine vastavusspektrile, et teha kindlaks, kus need on kõige tõhusamad. See hõlmab tavapäraseid vahendeid, nagu inspekteerimine, haldustrahvid, häbistamine jne, kuid püütakse kaardistada ka võimalikult palju uusi meetodeid, nagu vabatahtlikud kohustused, heaolu kokkulepped (mida kasutab näiteks Põhja-Iirimaa keskkonnaamet), häbistamine jne. võimaluse korral esitatakse juhtumianalüüsid vahendite kohta, et näidata nende kasutamist.

Kui on võimalik, esitatakse juhtumiuuringud, mis näitavad, et neid on kasutatud.

See projekt tugineb projektidele Choosing Appropriate Interventions (Sobivate sekkumiste valimine), selgitades võimalikult terviklikult välja, millised on võimalused.

Käsitledes, millised on olemasolevad võimalused, suudavad reguleerivad asutused kindlaks teha, millised on parimad
vahendid antud töö jaoks. See on tõeliselt valdkondadevaheline, sest see kehtib kõigi õigusaktide suhtes.

 

Number: 2016/18 – Status: Lõpetatud – Period: 2016 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter