IMPEL Logo

Inspekteerimise miinimumkriteeriumid: Planeerimine ja aruandlus

1998 - 1999

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Taustinfo

IMPEL lõpetas inspekteerimise miinimumkriteeriumide juhiste sarja, mis andis aluse RMCEI määrusele, ja avaldas keskkonnainspektsiooni käsiraamatu. Suunised sisaldavad järgmisi dokumente:

  • Üldised põhimõtted (november 1997)
  • Kontrollide sagedus (detsember 1998)
  • Käitleja enesekontroll (detsember 1998)
  • Kontrollide planeerimine ja aruandlus (juuni 1999)

Projekti kirjeldus

Kontrolliasutused peaksid koostama inspekteerimisprogrammide kavad. Need peaksid sisaldama konkreetse asutuse asjakohaseid eesmärke ja võtma arvesse mitmeid põhielemente, nagu kontrollitavad tööstusharud, olemasolevad ressursid, kontrollide jaoks ettenähtud aeg, rutiinsete kontrollide sagedus, reaktiivsed kontrollid ja prioriteetide seadmine.

Inspekteerivad asutused peaksid koostama inspekteerimisprogrammide kohta ka aruandeid ühele või mitmele sihtrühmale, näiteks üldsusele või seadusandjale (tagasiside andmiseks õigusaktidele). Sellistele aruannetele on ette nähtud mitu eesmärki, mis sõltuvalt sihtrühmast varieeruvad. Välja on pakutud aruannete põhielemendid, näiteks läbiviidud kontrollide arv, nõuetele vastavuse tase ja kava nõuete täitmise edukuse tase.

Hästi oleks hea tava teha kavad ja aruanded avalikkusele kättesaadavaks. Tehakse ettepanekuid kavade ja aruannete kättesaadavuse ja levitamise kohta.

Number: 1999/03 – Status: Lõpetatud – Period: 1998 - 1999 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter