IMPEL Logo

Võrgustike keskkonnanõuetele vastavuse konverents

2016 - 2016

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Konverentsi vajalikkuse taga on kaks peamist teemat:

  1. Tugevdada koostööd jõustamisahelas ja,
  2. Soodustada edasisi uuendusi nõuete täitmise ja jõustamise valdkonnas.

Võrgustike konverentsi idee on oluline, kui me tahame uurida ja otsida võimalusi, kuidas parandada jõustamisahelat tervikuna. Selleks on vaja täiendavat kooskõlastamist sõsarorganisatsioonidega : EU FJE (ELi kohtunike võrgustik) ja ENPE (ELi prokuröride võrgustik) ning ENVI CrimeNet on vajalikud.

See eesmärk on tuua esile hea koostöö ja parimate tavade juhtumiuuringud lubade andjate/inspektorite, prokuröride, kohtunike ja politseiametnike vahel. Me tutvustame õppetunde ja juhtumiuuringuid, kus asjad oleksid võinud olla paremad, samuti seda, mida me kõik saame teha, et parandada keskkonnakaitset. Erilist rõhku tuleks konverentsi istungitel pöörata sidemetele ja teabevahetusele ahela iga osa vahel.

Kui paljud ametid ja täitevorganisatsioonid seisavad silmitsi ressursiprobleemidega, peame me kõik rakendama nutikamaid ja tõhusamaid viise oma piiratud eelarve ja personali kasutamise osas. Konverentsil püütakse seetõttu esile tõsta uuenduslikke valdkondi nõuete täitmise ja jõustamise valdkonnas kogu ahelas.

Üldiselt on parem ja põhjalikum koostöö võrgustike vahel meie kõigi selge eesmärk. Me püüame paremini suhelda üksteisega ja teha koostööd struktureeritumalt, mis annab võimaluse, et tulevased ühisprojektid võiksid toimuda korrapärasemalt. IMPELi seisukohalt on soovitud tulemus tagasiside ja panus  töösse, mida oleme teinud  rakendamise väljakutse mõistmiseks. Teisisõnu, millised on peamised lüngad keskkonnaõiguse rakendamisel ja jõustamisel Euroopas ning
mida me saame teha ja mida me teeme nende lünkade täitmiseks. Konverentsil esile tõstetud valdkondade jõustamise ja innovatsiooni kohta peaksid stimuleerima ja pakkuma lahendusi mitmete nende lünkade täitmiseks.

Võrgustikuga seotud failid/teave

 

 

Number: 2016/24 – Status: Lõpetatud – Period: 2016 - 2016 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter