IMPEL Logo

Parema õigusloome põhimõtete praktiline rakendamine keskkonnajärelevalveasutuste tõhususe ja tulemuslikkuse parandamisel

2009

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Selle IMPEL-projekti eesmärk oli pakkuda praktilisi lahendusi ja jagada Euroopa keskkonnajärelevalveasutuste vahel häid tavasid algatuste kohta, mille eesmärk on parandada regulatiivsete tegevuste, näiteks lubade andmise ja kontrollimise tõhusust ja tulemuslikkust. Projekti kasu oli:

  • Jagada parimaid tavasid ja praktilisi lahendusi inspekteerimisasutuste ühistele probleemidele, mis on kasulikud keskkonnale, ettevõtetele ja üldsusele.
  • Tõendite esitamine parema õigusloome lähenemisviiside tulemuste ja tõhususe kohta.
  • Informeerida Euroopa ja riiklikke õigusloojaid õigusaktide rakendamise parimate tavade kohta.

Tuvastati mitmeid parema õigusloome lähenemisviiside suundumusi:

  • Spetsiifiliste lubade alternatiivide, nt üldiste siduvate tingimuste suurem kasutamine.
  • Sektoripõhiste lähenemisviiside rohkem tõendeid, nt püütakse leppida kokku tulemuseesmärkides, mis lähevad kaugemale kui minimaalsed regulatiivsed standardid.
  • Lähenemisviiside ühtlustamine või integreerimine ettevõtete puhul, kes tegelevad sarnase tegevusega mitmes tegevuskohas.
  • Kontrolli eri liikide koondamine ühtsesse või ühtlustatud protsessi, mis suurendab sidusust ja vähendab ettevõtete ja ametiasutuste kulusid.
  • Mõjude väljaselgitamine teistele inspektsioonidele või isegi äriorganisatsioonidele, et nad võtaksid kontrollivaldkondi üle, kus see on tõhusam.
  • Või suhteliselt vähesed algatused sisaldasid hinnangut kavandatud kasu kohta seoses keskkonnatulemustega või kulude kokkuhoiuga ettevõtjatele ja reguleerivatele asutustele.

 

Number: 2009/04 – Status: Lõpetatud – Period: 2009 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter