IMPEL Logo

Regulatiivse strateegia minikonverents

2017

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Muudes IMPELi läbivaatamise algatustes (IRI) on tuvastatud, et paljud organisatsioonid ei suuda selgelt sõnastada oma üldist regulatiivset strateegiat nii, et kogu regulatiivne töö oleks selgelt vastavusse viidav. Samuti on õigete asjade tegemise metoodikas nõutud konteksti ja eesmärkide määratlemine, mis peaksid olema kooskõlas regulatiivse strateegiaga. Mõistes, millised võimalused on olemas, saavad reguleerivad asutused luua/täiendada/arendada oma strateegiat.

Number: 2017/24 – Status: Lõpetatud – Period: 2017 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter