IMPEL Logo

REMAS - IMPELi nõuded Remas-kriteeriumidele

2004

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

See aruanne on koostatud selleks, et lisada IMPELi seisukohad Remas-projekti raames ja eelkõige seoses ‘Remas-kriteeriumide’ väljatöötamisega. Remas-projekti kaasrahastavad ELi LIFE-Keskkonna programm, Ühendkuningriigi Keskkonnaagentuur, Šoti Keskkonnakaitseagentuur, Keskkonnajuhtimise ja -hindamise Instituut ja Iiri Keskkonnakaitseagentuur. Projekti eesmärk on jõuda üksmeelele sõltumatult sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi (EMS) väärtuse osas keskkonnaalaste reguleerivate asutuste jaoks ning teha kindlaks, millised vabatahtlikud nõuetele vastavuse meetmed kaitsevad keskkonda kõige tõhusamalt ja miks. ‘Remase kriteeriumid’ on määratletud kui need keskkonnajuhtimissüsteemi elemendid, mida peetakse keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamise ja reguleerimise toetamise seisukohalt võtmetähtsusega.

 

Number: 2004/13 – Status: Lõpetatud – Period: 2004 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter