IMPEL Logo

Aruandlus avalikkusele

2008 - 2009

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti eesmärk oli välja selgitada, millist põhiteavet läbiviidud keskkonnajärelevalve kohta tuleks üldsusele anda ja kuidas seda teavet kõige paremini edastada, eelkõige elektrooniliste vahendite (Internet) kaudu, ning anda soovitusi. Projekti käigus õnnestus välja selgitada, millist teavet ja millisel kujul tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Number: 2008/04 – Status: Lõpetatud – Period: 2008 - 2009 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter