IMPEL Logo

Riskikriteeriumide andmebaas

2015 - 2015

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekt töötati välja, kuna oli suur vajadus tõhusate vahendite järele, et optimeeritud viisil kontrollida inimtegevusega seotud ELi õigusaktide järgimist; mitte ainult suurte tööstusharude, vaid ka muude inimtegevuste puhul. Keskkonna kvaliteet sõltub ka väiksematest käitistest ja põllumajandusest, millel on potentsiaalne ja tegelik mõju sellistele keskkonnaosadele nagu õhk, pinnas, vesi.

Projekti eesmärk on edendada riskianalüüsi vahendite kasutamist kõigis keskkonnajärelevalve sektorites, et optimeerida kontrolliasutuste ressursside kasutamist, kasutades selleks:

  • kogemuste pidev kogumine ja jagamine riskikriteeriumide ja nende kasutamise kohta inspekteerimisülesannete puhul, luues inspekteerimisasutustele kättesaadava veebipõhise vahendi, mis hõlbustab riskianalüüsivahendis kasutatavate mõjukriteeriumide valimist;
  • .
  • Riskianalüüsi vahendite kasutamise laiendamine kontrollide prioritiseerimiseks, et käsitleda muid keskkonnareostuse allikaid kui IED ja Seveso tegevused, olemasolevate vahendite kohandamise või uute vahendite loomise  ja tehnikate levitamise kaudu.

Projekti elluviimisel pööratakse erilist tähelepanu põllumajandusliku riskinäitajate ja -parameetrite, konkreetse riskianalüüsi vahendi pakkumisele kontrollide kavandamiseks selles valdkonnas.

Number: 2015/20 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2015 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter