IMPEL Logo

Seminaride sari "Tööstusõnnetustest saadud õppetunnid

1999

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Tööõnnetusi käsitlevate andmete kogumine ja analüüs on vajalik uute õnnetuste ennetamiseks. Inspektoritel on vaja illustratsioone õnnetusjuhtumite kohta, et mõista, mis tegelikult juhtus ja milliseid meetmeid sellistes olukordades lõpuks võeti.

Kui 1999. aastal on korraldatud mitmeid seminare saadud õppetundide kohta, et hõlbustada teabe levitamist ja vahetamist liikmesriikide inspekteerivate asutuste vahel. Nendel kohtumistel tutvustavad inspektorid valitud õnnetusi, esitades tehnilised kirjeldused ja tehtud analüüsi tulemused (võetud meetmed, organisatsioonilised vead, ebaõnnestunud süsteemid või materjalid jne). Samuti kirjeldavad nad üksikasjalikult õnnetustest saadud õppetunde ja oma kogemusi õnnetuse ajal või pärast seda. Võimalik on lühiülevaade kohaldatavatest regulatiivsetest, õiguslikest või organisatsioonilistest teemadest. Osalejate vaheliseks aruteluks jäetakse aega.

Seminaride sarja eesmärk on jätkata kogemuste jagamist õnnetuste (plahvatused, tulekahjud, reostus jne) kohta nii tehniliste aspektide kui ka kohaldatavate eeskirjade osas ning tugevdada kogemuste vahetamist liikmesriikide kontrolliasutuste vahel, samuti edendada heade tavade arendamist.

Seotud failid/teave

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Käimasolev – Period: 1999 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter