IMPEL Logo

Mullakonverents

2015 - 2015

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

IMPEL korraldab 2015. aasta mullakonverentsi, mille eesmärk on jagada kogemusi ja toetada mullakaitse parimate tavade rakendamist praktikute seas ELi tasandil. Kontekstiks on “rahvusvaheline mulla-aasta (IYS)”, mille ÜRO on selleks aastaks välja kuulutanud, ja üldiselt võimalus arendada teadlikkuse tõstmise algatusi selle elutähtsa keskkonnaala kaitseks.

Konverentsidel käsitletakse järgmisi põhiteemasid: Mullakaitse ja tööstus, põllumajandus, maakorraldus, looduslike riskide suurendamine, metsandus, bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid, mullateabe kogumine ja haldamine.

Konverentsi eesmärk on koondada kogemusi, regulatiivset lähenemist, probleeme ja lahendusi, et tulla toime arvukate väljakutsetega selles valdkonnas; sellele vajadusele on osutanud ka hiljutine Implementation Challenge IMPELi uuring. Konverentsil arutatakse IMPELi programmides mullateemade prioriteete ja projekte.

Konverentsil arutatakse mullateemade prioriteete ja projekte.

Konverents toimub 7. ja 8. oktoobril 2015 Milanos, Itaalias toimuval Expo messil

.

 

Number: 2015/10 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2015 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter