IMPEL Logo

STRATEEGIAD ÕHUSAASTEAINETE HEITKOGUSTE ENESEKONTROLLI JA ARUANDLUSE TÕENDAMISEKS"

2021 - 2022

Lõpetatud

Online töötoad operaatori enesekontrolli õhusaaste kohta toimusid 28. septembril ja 11. oktoobril 2021, mille korraldas IED rakendamise IMPEL-projekt. Töötoad keskendusid käitaja enesekontrollile, õhku paisatavatele, pidevatele ja mittekontuursetele heitkogustele, keskendusid enesekontrolli usaldusväärsusele ja selle aruandlusele käitajate (käitamiskohustuslaste) poolt.

Number: – Status: Lõpetatud – Period: 2021 - 2022 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter