IMPEL Logo

Suur/pisike TFS projekt

2021

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Monite aastate ja mitmete IMPEL-projektide jooksul on projekti algatajad tuvastanud, et mitu TFS-inspektorit on koos teinud tuhandeid kontrolle TFS valdkonnas. Kõigi nende kontrollide tulemusena on nad omandanud ulatuslikud teadmised piiriülese jäätmesaadetise füüsilise kontrolliga seotud õigusaktidest. Vaatamata mitmetele õigusaktide muudatustele ja nende läbivaatamisele, puudub siiski endiselt ühendus seadusandjate ja kohapealsete inspektorite vahel, kui tegemist on mõne õigusakti üksikasjadega. Need “üksikasjad” võivad olla seal, kus õigusaktidega on teatud kavatsused, kuid pikkade kommunikatsiooniliinide ja paljude ametite tõttu puudub ühendus ELi tasandi seadusandjate ja veoettevõtete inspektorite vahel, ning nende “üksikasjad” ei pruugi olla iga riigi prioriteetides komisjoni suhtes kõrgemal kohal, kuna need on lihtsalt “üksikasjad”.

Projekti eesmärk on tuvastada need väga olulised üksikasjad seoses füüsilise kontrolliga kvantitatiivselt, kasutades selleks IMPELi statistikat ning kvalitatiivseid intervjuusid TFS-inspektoritega kõigis liikmesriikides, et tuvastada need üksikasjad.

Kvantitatiivseid andmeid kasutatakse koos kvalitatiivsete andmetega, et teha kindlaks teatavad põhipunktid, mida statistika abil saab tuvastada probleemina suures osas Euroopast, ning kasutada TFS-ametnike ekspertteadmisi, et selgitada välja probleemid seoses füüsilise kontrolliga seotud statistikaga. Seejärel, kuidas need probleemid avalduvad tegelikus töös seoses õigusakti võimaliku vea või eiratud kavatsusega.

 

Number: 2021/07 – Status: Käimasolev – Period: 2021 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter