IMPEL Logo

Üleminek IED-lubadele ja kuidas tegeleda oluliste muudatustega lubatud rajatises

2012 - 2012

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

6. jaanuaril 2011 jõustus tööstusheidete direktiiv, mille artikli 80 lõikes 1 loetletud sätted tuleb kahe aasta jooksul siseriiklikku õigusesse üle võtta. IED kohaselt on võimalik, et paljude tööstussektorite puhul on vaja olemasolevaid lubasid läbi vaadata, et täita asjakohases PVT-viitedokumendis (artikli 3 lõiked 11 ja 12) esitatud PVT-järelduste nõudeid. Olemasolevate direktiivide kohaselt rakendavad liikmesriigid erinevaid süsteeme, et käsitleda käitistes toimuvaid muudatusi. Kõnealused muudatused tehakse lubadesse eri vormides ja vormides, sealhulgas lubade kokkulepitud muudatused, lubade muudatused, lubade tehnilised muudatused jne. IED artiklis 20 käsitletakse käitajate poolt käitistes tehtavaid muudatusi ja artiklis 63 käsitletakse olemasolevate käitiste olulisi muudatusi. Need sätted nõuavad liikmesriikidelt uut lähenemist, kuidas otsustada, kas on vaja luba täielikult läbi vaadata või võetakse vastu mitteametlikum muudatuste heakskiitmise süsteem.

See projekt korraldas liikmesriikide jaoks õppuse, mis keskendus IED uue sätte kohaste lubade väljatöötamise muutuvatele nõuetele. Peamised küsimused olid:

  • “Kuidas erinevad IED-lubad liikmesriikide reguleerivate asutuste poolt praegu koostatavatest lubadest (IPPC, LCP, WID jne alusel) ja
  • .
  • “Kuidas me käsitleme lubatud rajatiste olulisi muudatusi”?

Projektiaruandes esitatakse arutelude tulemused ja loetletakse soovitused liikmesriikidele ja IMPELile.

 

Number: 2012/10 – Status: Lõpetatud – Period: 2012 - 2012 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter