IMPEL Logo

Elektroonikajäätmete piiriülene vedu

2010

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Elektroonikaromude elektroonikaromude uuestisõnastamise ettepaneku (2009) rakendatavus ja jõustatavus

IMPEL töötas eelnevalt välja kontrollnimekirja, et uurida kavandatava ja kehtiva keskkonnaõiguse praktilisust ja jõustatavust (P&E)
. Komisjon võttis 2008. aasta detsembris vastu elektroonikaromude direktiivi uuesti sõnastatud ettepaneku. Käesolevas aruandes kirjeldatakse IMPELi kontrollnimekirja alusel ettepanekust tulenevate P&E-küsimuste hindamist.  Aruandes esitatakse kokkuvõte küsimustiku vastustest ja seminaride aruteludest ning tuuakse esile mitmesuguseid P&E-küsimusi.

Seadusevastase elektroonikaromu ekspordi vastu võitlemine (2010)

Elektroonikajäätmete (e-jäätmete) seaduslik ja ohutu kõrvaldamine on juba mitu aastat olnud paljude riikide probleemiks, millel on katastroofilised tagajärjed inimeste tervisele ja heaolule ning märkimisväärne keskkonnaseisundi halvenemine, eriti arengumaades. Palju rahvusvahelisi seadusi ja määrusi ei ole seni suutnud reguleerida ülemaailmset turgu, kus südametunnistuseta ettevõtjad saavad kasu e-jäätmete odavast ja ebaseaduslikust kõrvaldamisest välismaal, selle asemel, et kasutada keskkonnahoidlikku, kuid kallimat võimalust täielikuks ringlussevõtuks, et eemaldada ja neutraliseerida mürgiseid materjale. Käesoleva projekti eesmärk on aidata osalevatel liikmesriikidel paremini mõista oma panust sellesse probleemi ja seda, kuidas nad saaksid tõhusamalt võidelda ebaseadusliku e-jäätmete ekspordi probleemiga.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Lõpetatud – Period: 2010 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter