IMPEL Logo

Tehnoloogia kasutamine reguleerimisel

2015

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

I. etapp: minikonverents (2015)

Kõik inspektsioonid peavad olema võimalikult tõhusad ja tulemuslikud, pakkudes samal ajal olemasolevaid või isegi laiendatud teenuseid. Hiljutised IMPELi läbivaatamisalgatused on andnud teavet erinevate tehnoloogiliste edusammude kohta, mida reguleerivad asutused Euroopas teevad.

Selle minikonverentsi eesmärk on jagada mitte ainult teavet selle kohta, mis on juba olemas, vaid ka arenguga kaasnevate probleemide ja kulude kohta, mis viisid lõpptulemuseni. See ei ole miinimumkriteeriumide jagamine, vaid pigem võimalike lahenduste kunst ja see, kuidas jõuda selleni võimalikult tõhusalt.

Kavandatud põhistruktuur:

  • Kujundus & rakenduste kasutamine regulatsioonis;
  • Käepärase tehnoloogia kasutamine ja integratsioon back-office-tehnoloogiaga;
  • Back-office-tehnoloogia liides avalikkusega.

Konverentsi sihtrühmadeks on muudatuste mõjutamise võimega regulatiivsed juhid, regulatiivse arengu spetsialistid ja regulatiivse taustaga IT-spetsialistid.

Konverents hõlbustab teadmiste (ja isegi tehnoloogia) jagamist ja õppimist, et võimaldada teistel asutustel suurendada oma suutlikkust, loodetavasti välditakse seejuures mõningaid arengupuudusi. Minikonverentsi kõrval on kavas korraldada ka X-cuttingi ekspertrühma koosolek. Sellest on lisakasu, et eksperdirühma kohtumisel osaleb palju rohkem inimesi.

II etapp: droonid ja mobiilne tehnoloogia (2017)

Moned agentuurid võtavad praegu oma agentuurides kasutusele uut tehnoloogiat, et suurendada oma võimekust. Glasgow's toimunud X-Cutting ekspertrühma tehnoloogiakonverentsil selgus, et paljud meist alustavad selles valdkonnas projekte, millest igaüks lööb oma uut teed ja kasutab palju ressursse (tööjõudu ja raha).

See projekt püüab küsimustiku abil võrrelda, mida on seni tehtud ja kes on alustamas arendusi selles valdkonnas. Sellest saadud teadmisi kasutatakse protsessi väljatöötamiseks, milles on välja toodud lõkse ja lühikesi võimalusi, mis on mõeldud selleks, et me kõik jõuaksime kiiremini kohale. Tulemuseks on juhised ja e-õppe pakett, mida saab liikmete vahel jagada. Mõistes, millised võimalused on olemas, saavad reguleerivad asutused kindlaks teha, millised on parimad vahendid konkreetse töö jaoks. See on tõeliselt valdkondadevaheline, kuna seda kohaldatakse kõigi õigusaktide suhtes.

III etapp: minikonverents (2019)

Keskkonnaalased reguleerivad asutused seisavad pidevas võitluses selle nimel, et nad suudaksid vähemaga rohkem või sama ressursiga rohkem teha.  Selleks, et saada või jääda tõhusaks ja tulemuslikuks reguleerijaks, tuleb võtta kasutusele uus tehnoloogia.

2019. aastal keskendutakse tehnoloogia kasutamise tipptasemel arengutele, sealhulgas tehisintellektile (ja masinõppele), eDNA-le, sensoritehnoloogiale ja maavaatlustehnika kasutamisele.

Sellepärast loob 2019. aasta minikonverents võimaluse IMPELi praktikutele, kellel on erinevad rollid, tagada oma uusimate tehnoloogiliste arengute jagamine kolleegidega.

Oodatavad tulemused:

  • Konverentsi aruanne.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter