IMPEL Logo

Vee- ja maaekspertide rühma koosolek

2016

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Uues IMPELi strateegias on ette nähtud ekspertrühmad (ET), mille hulgas on vee- ja maaekspertrühm.
Vajalik on, et vähemalt kord aastas kohtuvad ET liikmed, et arutada projektide
tulemusi, edusamme ja tulevasi tegevusi ning nimetada ET juht ja asejuht aastateks 2017 ja 2018.
Projektid näevad ette, et kohtumine, maksimaalselt 20 inimesele, toimub koos
konverentsiga; tõenäoliselt koos IMPELi veekonverentsiga SWETE 2 projekti raames.
Tulemused on seotud ekspertrühma suurema tugevusega, selgete prioriteetide, paremini määratletud programmidega, mille eesmärk on lahendada vee- ja maaküsimusi IMPELi’vaatenurgast.

Seotud failid/teave

 

Number: 2016/12 - 2017/16 – Status: Käimasolev – Period: 2016 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter