IMPEL Logo

Vee ja maa tervendamine

2021

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Saastatud alade haldamine on protsess, mis on liikmesriikides erineva kiirusega. See on osaliselt tingitud erinevustest õigusaktides, mis tähendavad erinevaid määratlusi, näiteks “potentsiaalselt saastunud alad”, “saastunud alad”, “tervendatud alad”. Seetõttu käivitas Euroopa Komisjon-JRC koos EMP-EIONET võrgustikuga algatuse, et leida ühiseid määratlusi ja küsitluse läbiviimist 2018. aastal liikmesriikides, mille tulemusena määratleti 6 objekti staatust.

Projektide oodatavad tulemused on:

  • Tugi/vahetuse tehniline kogemus, mis on vajalik, et teha edusamme parandamise etapis Euroopas, et võimaldada nendel liikmesriikidel, kus praegu ei toimu ühtegi menetlust, saada üks viide.
  • Vahendada teadmisi, oskusi ja häid tavasid, koostada tehnilisi juhiseid, koordineerida tegevust riikide vahel.
  • Kaasata peamised Euroopa võrgustikud, mis tegelevad saastunud alade küsimustega, nagu COMMON FORUM, Eionet WG Contamination ja NICOLE.
  • .

Tegevused 2023

  • Projektimeeskond töötab kahe uue dokumendi ettevalmistamisel, mis käsitlevad Termilist desorptsiooni ja Fütoremediatsiooni. Esimene eelnõu peaks valmima oktoobris 2023.

Flõpparuanded 2022

Projektimeeskond avaldas lõpparuanded mitmefaasilise kaevandamise kohta novembris 2022 ja pinnase pesemise kohta jaanuaris 2023. Es on käimas nende aruannete tõlkimine (eeldatavalt septembris 2023)

Multi Phase Extraction (MPE) aruanne (EN)

Mulla pesemise (SW) aruanne (EN)

In situ keemiline oksüdeerimine (lõpparuanded 2021)

Projektimeeskond avaldas 2021. aastal järgmised lõpparuanded In Situ keemilise oksüdeerimise kohta mitmes ELi keeles:

In Situ keemilise oksüdatsiooni (ISCO) aruanne (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) aruanne (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Põlevvedeliku väljavedu (lõpparuanded 2021)

Projektimeeskond on 2021. aastal avaldanud järgmised lõpparuanded mulla aurustumise kohta mitmes ELi keeles:

Pinnase aurude ekstraheerimise (SVE) aruanne (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -aruanne (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Seotud failid/info

• Soil Thematic strategy.
• COM(2006)231 final.
• Stockholmi konventsioon (art. 6, viimane versioon).
• MINAMATA konventsiooni Merkuuri kohta.
• Esmakordselt teatati ressursitõhusa Euroopa tegevuskava (KOM(2011) 571 lõplik), et 2050. aastaks ei ole netopindade võtmist.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Käimasolev – Period: 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags: water

Subscribe to our newsletter