IMPEL Logo

Veekuriteod

2018 - 2021

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Keskkonnakuritegude vastase võitluse Nõukogu järeldustes  (8. detsember 2016) on tunnustatud IMPELi rolli keskkonnakuritegude vastases võitluses, kuid “veekuritegude” ühtne määratlus on keeruline ülesanne. Peale selle kodeeritakse veega seotud kuritegusid sageli ümber teiste kuritegude – nagu pettus, korruptsioon, salakaubandus, dokumentide võltsimine, terrorism – alla, kuna puudub süstemaatiline analüütiline lähenemisviis. Selliste tegevuste olemus ja ulatus on veel suhteliselt teadmata. Sellest lähtuvalt on käesoleva ettepaneku eesmärk suurendada teadmisi veekuritegude kohta, kaasates IMPELi ühenduse projekti, mille eesmärk on koguda ja jagada teavet selle teema, selle esinemise, tajumise ja haldamise kohta pädevates asutustes.

Oodatavad tulemused:

  • IMPELi liikmete sügavam arusaamine ja teadlikkus mageveekuritegude olulisusest ning nende mõjust veeprobleemidele ja veekindlusele Euroopas.
  • Veealaste kuritegude ohu hindamise dokument.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Lõpetatud – Period: 2018 - 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter