IMPEL Logo

Vee ülemäärase võtmise ja ebaseadusliku veevõtu tuvastamine ja hindamine (WODA)

2015 - 2016

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Vee ülemäärane võtmine ei toimu mitte ainult niisutamiseks, vaid isegi tööstuslikuks ja tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks ning võib
mõnel juhul põhjustada dramaatilisi mõjusid pinnase vajumisele.

Tüüpilised ebaseadusliku veevõtu juhtumid esinevad siis, kui kaevud töötavad ilma loata või kui vett pumbatakse jõgedest või kanalitest ilma loata.

Maailmavaatlus (EO), eriti satelliidipõhine kaugseire, võib pakkuda hästitoimivaid meetodeid veevõtu jälgimiseks. Ebaseadusliku veevõtu tuvastamine on edasine samm edasi ja see on teostatav ainult siis, kui load on korraldatud nõuetekohases GISis. EO meetodid veevõtu jälgimiseks võiks esmapilgul kokku võtta järgmiselt:

  1. Kultuuride evapotranspiratsiooni seire meetodid.
  2. Metoodikad pinnase vajumise jälgimiseks.

Töö eesmärk on parandada IMPELi liikmete suutlikkust jälgida nii seaduslikku kui ka ebaseaduslikku vee ülevõtmist kuluefektiivsete EO- ja GIS-meetodite abil. See võib suurendada IMPELi liikmete tõhusust ressursside kasutamisel ebaseadusliku veevõtu vastu võitlemisel; suutlikkuse suurendamine põllumajandusliku, tsiviil- ja tööstusliku veekasutuse tõlgendamisel võib olla kasulik liikmesriikidele veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel ja ressursitõhusa Euroopa tegevuskava eesmärkide saavutamisel.

Selle projekti arendamise kaudu omandavad IMPELi liikmed paremad teadmised EO meetoditest ja Copernicuse programmi pakutavatest võimalustest ka muudes valdkondades kui veekasutus põllumajanduses, näiteks maakorralduses, ebaseaduslike prügilate vastu võitlemisel jne (arendatakse edasi projektide raames). Selle projekti tulemused oleksid väga kasulikud Copernicuse maaseire teenuse arendamise kontekstis. Copernicuse potentsiaalset huvi keskkonnajärelevalve vastu on juba mainitud Copernicuse tööprogrammis, nii et vajaduse korral võiks neid vajadusi veelgi arvesse võtta.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2016 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter