IMPEL Logo

Euroopa Komisjoni teatis Euroopa rohelise kokkuleppe kohta

Date of publication Dec 13, 2019

Download

Abstrakt

Euroopa roheline kokkulepe, mis on president von der Leyen’i poliitiliste suuniste keskmes, on komisjoni’i uus kasvustrateegia. See sisaldab selgeid samme sisaldavat tegevuskava, millega edendame järgmise viie aasta jooksul ühiselt meie ambitsioonikat tööd, et Euroopa muutuks 2050. aastaks kliimaneutraalseks, kaitseks inimeste, loomade ja taimede elu, vähendades saastet, aitaks ettevõtetel saada maailma juhtivaks keskkonnasõbralike toodete ja tehnoloogiate tootjaks ning aitaks tagada õiglase ja kaasava ülemineku.

Lisema teabe saamiseks klõpsake homme.

Tags:

Subscribe to our newsletter