IMPEL Logo

Mitmeaastane strateegiline programm 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPELi Uue mitmeaastane strateegiline programm (MASP) aastateks 2022-27 on koostatud, võttes arvesse mitmeid globaalseid küsimusi ja sellest tulenevaid praktilisi ja ressursiprobleeme meie liikmete jaoks. Võimalik, et edasised ootamatud arengud võivad mõjutada programmi rakendamist. Seda kujundab Euroopa Liidu (EL) "Green Deal", mille ambitsioonikas eesmärk on "nullsaaste" ning kliima ja bioloogilise mitmekesisuse hädaolukord. Selles võetakse arvesse IMPEL 2020 juhtimise hindamise tulemusi ja reformiettepanekuid. See tugineb IMPELi Euroopa Komisjonile (EÜ) esitatud keskkonnanõuetele vastavuse tagamist käsitlevale seisukohale ning kajastab ka edasisi arenguid ELi keskkonnanõuetele vastavuse tegevuskava töövaldkondades, millesse IMPEL koos teiste Euroopa keskkonnavaldkonna spetsialistide võrgustikega panustab. 

Tags:

Subscribe to our newsletter