IMPEL Logo

Kontrollnimekiri õigusaktide teostatavuse ja jõustatavuse hindamiseks

Taotleda poliitikakujundajaid, seadusandjaid ja sidusrühmi pöörama suuremat tähelepanu rakendamise ja jõustatavusega seotud tõenäolistele probleemidele kogu õigusloome protsessi jooksul, et ennetada ja kõrvaldada praktilisuse ja jõustatavusega seotud probleeme ennetava lähenemisviisi kaudu algatas IMPEL projekti, mille eesmärk on koostada praktiline kontrollnimekiri, et hinnata olemasolevate ja uute õigusaktide praktilisust ja jõustatavust, eesmärgiga parandada ELi keskkonnaõiguse üldist rakendamist liikmesriikides.

IMPEL töötas 2006. aastal välja oma kontrollnimekirja, kuid see asendus 2010. aastal koostöös Heads of EPA’s networkga tehtud tööga.

Kontrollnimekirja eesmärk on võimaldada õigusloome- ja rakendusprotsessis osalejatel ja sidusrühmadel hinnata ELi keskkonnaalaseid õigusakte (ja nendega seotud riiklikke õigusakte ja rakendamispüüdlusi) praktilisuse ja jõustatavuse eri aspektide alusel nii eelnevalt kui ka tagantjärele. Käesolevas aruandes on esitatud küsimuste loetelu, mida võib kasutada kontrollnimekirja, abimaterjali või küsimustikuna, sõltuvalt kasutaja vajadustest ja huvidest.

Extra-liide(d)

Tags:

Subscribe to our newsletter