IMPEL Logo

Rohelise nimistu jäätmete liigitamine jäätmesaadetiste määruse alusel

Praktiliste suuniste eesmärk on aidata jäätmeid tootvatel, töötlevatel,
transportivatel, eksportivatel ja kontrollivatel ettevõtetel ja asutustel neid jäätmeid õigesti hinnata. Juhendi eesmärk on seega pakkuda abi jäätmete klassifitseerimisel tehtavatel hindamistel seoses jäätmesaadetiste määrusega. Sisu kujutab endast Taani Keskkonnakaitseameti tõlgendust aluseks olevatest eeskirjadest ja on mõeldud üksnes suunistena. Kui eeskirjade tõlgendamisel tekib lahkarvamusi, otsustab kohus.
Jäätmesaadetiste veo menetlusnõudeid käesolevas väljaandes ei käsitleta. Viitematerjalid, mis sisaldavad suuniseid jäätmete impordi/ekspordi menetluste kohta, on kättesaadavad keskkonnakaitseameti veebilehel. Austria suunised jäätmete klassifitseerimise kohta rohelise nimekirja alusel on andnud Taani suuniste koostamisel märkimisväärset inspiratsiooni. Paljud teised ELi liikmesriigid on koostanud jäätmesaadetiste määruse kohta suunised ja üksikasjalikud veebilehed, kuigi enamik neist keskendub piiriüleste vedudega seotud menetlustele.

Suuniste ingliskeelset tõlget toetas IMPELi võrgustik.

Suuniste ingliskeelset tõlget toetas IMPELi võrgustik.

Tags:

Lead country and contact

Ühendkuningriik

Subscribe to our newsletter