IMPEL Logo

Õigete asjade tegemise metoodika lubade andmiseks - Võrdlus

Keskkonnalubade õigesti tegemine on käimasolev projekt (2016-2018), mis vaatleb lähemalt lubade ja kontrollide vahelist seost, tuvastab huvitavaid juhtumiuuringuid ja parimaid praktikaid Euroopas ning tuvastab ja kirjeldab samme, mida võiks kasutada lubade andmise menetlustes.

Selle 3-aastase projekti ettepanek on: 1) koguda ja võrrelda praegu
Euroopas kasutatavaid menetlusi ning selgitada välja vajadused, 2) selle teabe põhjal töötab projektimeeskond välja juhendi, mis on piisavalt paindlik, et kohandada Euroopa ametiasutusi IED-lubade väljastamisel, 3) korraldada koolitusi IED-lubade andmise kohta ning teha kindlaks lüngad lubade väljastamise vahendites ja metoodikas, et saaks algatada uusi IMPELi projekte.

Töö lõpptulemuseks on samm-sammult juhised lubade andmiseks, hästi koolitatud lubade andmise
ametnikud ja uute IMPELi algatuste kindlaksmääramine lubade andmise projektide jaoks.

Tags:

Lead country and contact

Madalmaad

Subscribe to our newsletter