IMPEL Logo

Elektroonikajäätmete kontrollimise ja jõustamise käsiraamat

Käesoleva käsiraamatu eesmärk on pakkuda praktilisi juhiseid ja taustteavet reguleerivatele ja täitevametnikele, kes tegelevad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning elektri- ja elektroonikajäätmete (e-jäätmete) piiriülese liikumisega. Kuigi nii ekspordi- kui ka impordiriikide meetmed on olulised Baseli konventsiooni tõhusaks jõustamiseks, sealhulgas seoses e-jäätmetega, keskendutakse käsiraamatus peamiselt impordiriikidele. Selle põhjuseks on asjaolu, et projekti eesmärk on toetada suutlikkuse suurendamist asjaomastes riikides, mis on peamiselt impordiriigid. Kuna meresadamad on ülekaalukalt peamised kohad, kust elektri- ja elektroonikaseadmete ning elektroonikaromude saadetised Aafrika mandrile sisenevad, keskendutakse käesolevas käsiraamatus nende täitev- ja reguleerivate ametnike suutlikkuse suurendamisele ja koostöö parandamisele, kelle igapäevane töö on seotud Aafrika meresadamatega.

Käsiraamatu koostasid 2012. aastal IMPELi projektimeeskonna liikmed, kes vastutavad E-jäätmete Aafrika projekti IV komponendi rakendamise eest. Koostöö on toimunud tihedas koostöös Baseli konventsiooni sekretariaadi ja BCCC-Nigeeriaga.

Tags:

Subscribe to our newsletter