IMPEL Logo

easyTools – Risk assessment guidance book

Nimega ‘easyTools’ kogus Saksamaa juhitud projektirühm teavet kogu Euroopas kasutatavate riskihindamiste kohta. Selle teabe põhjal töötati välja ja katsetati uut reeglipõhist metoodikat, mida nimetatakse integreeritud riskihindamismeetodiks (IRAM). Käesolevas juhendis kirjeldatakse seda metoodikat.

Tags:

Lead country and contact

Saksamaa

Subscribe to our newsletter