IMPEL Logo

Energiatõhususe head tavad lubade andmisel ja inspekteerimisel

See dokument annab ülevaate headest tavadest seoses energiatõhususe käsitlemisega lubade andmise ja inspekteerimise menetlustes.

  •  

Tags:

Subscribe to our newsletter