IMPEL Logo

Juhendmaterjal prügilate kontrollimiseks (muudetud versioon 2016)

Kui prügila inspekteerimine peab hõlmama erinevaid teemasid. Lähtudes IMPEL’prügilate projektist, otsustas inspekteerimisrühm valida teatud teemad, millele käesolevas juhendis keskenduda, nimelt:
(1) jäätmete vastuvõtmise kriteeriumid ja menetlused.
(2) gaasikontroll.
(3) pinnase ja vee (põhjavee) kaitse.
(4) veekontroll ja lekkejäätmete juhtimine.

Se juhend sisaldab iga eespool nimetatud teema kohta lühikirjeldust, sealhulgas prügiladirektiivi nõudeid selle tegevuse kohta. Teiseks viidatakse (teadaolevalt) olemasolevatele juhenditele ja vahenditele ELi liikmesriikides.

Tags:

Lead country and contact

Madalmaad

Subscribe to our newsletter