IMPEL Logo

Suuniste järgimine: Ettevõtte juhtimissüsteemi (CMS) abi

Traditsioonilisel järelevalvesüsteemil on mitmeid puudusi. Kuigi teatud reguleeritavad vajavad hoiatavat lähenemist, on enamik reguleeritavaid valmis täitma avalikke eeskirju. Mõned neist, eriti suuremad reguleeritavad organisatsioonid, on uute reguleerimisvormide suhtes vastuvõtlikud. Nende ettevõtete puhul ei ole traditsiooniline käsu ja kontrolli lähenemisviis väga tõhus, sest see ei tunnusta ettevõtte’enda võimekust ja võib õõnestada sisemist motivatsiooni.

Kompetentsete ja motiveeritud ettevõtete puhul on seega tõhusam hinnata, kuidas nad korraldavad nõuetele vastavust, kui lihtsalt mõõta nõuetele vastavust. Me nimetame ettevõtte juhtimissüsteemi seda osa, mille eesmärk on tagada vastavus, ettevõtte vastavushaldussüsteemiks.
See juhend on kohaldatav vastavushaldussüsteemi hindamiseks. Seda võib kasutada mis tahes reguleeritud ettevõtte nõuetele vastavuse juhtimissüsteemi hindamiseks.

Ses juhendis on esitatud lühike kirjeldus põhiprintsiipidest, eelised ja skeem, mida saab kasutada CMS järelevalve kohaldamisel. Lisad sisaldavad täiendavaid selgitusi, nagu sõnastik, CMS järelevalve vahend, CMS järelevalve teostajate pädevus ning praktilised nõuanded asutustele ja inspektoritele.

 

Tags:

Lead country and contact

Madalmaad

Madalmaad

Subscribe to our newsletter